1 July 2012 |

Senarai rujukan untuk Tajuk Pengurusan Inovasi dan Strategi Perubahan

Buku:

Noriati et.al. (2010), Guru dan Cabaran Semasa. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar.

Sonia Blandford. (2008), Panduan Mengurus Peringkat Pertengahan di Sekolah, Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Syed Ismail et. al. (2010), Guru dan Cabaran Semasa. Penerbitan Multimedia SDN.BHD. Kuala Lumpur: Siri pengajian professional.


Internet:

Ahmed Fauzi bin Mohamed. (____), Tesis MSc Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan.

http://www.scribd.com/doc/77847608/2-Persamaan-Perbezaan-Kbsr-Kssr
http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/bab-9-dasar-kurikulum-item-baru.html
http://negara-bangsa.blogspot.com/
http://rmf7.wordpress.com/2010/01/06/pembinaan-negara-bangsa/
http://mantanguru.blogspot.com/2010/12/perbezaan-kbsr-dengan-kssr.html
http://skkayang.edu.my/kssr2011-110521112300-phpapp02.pdf
http://panitiapjksktdh2.blogspot.com/2011/01/perbezaan-antara-kbsr-dan-kssr.html
http://mgbsepang.blogspot.com/2012/01/perbezaan-kbsr-dengan-kssr.html
http://www.namaberita.com/2011/12/perbezaan-kssr-kbsr.html
http://www.slideshare.net/aflah/ciri-ciri-pengurusan-inovatif-dan-strategi-perubahan-print
http://www.scribd.com/doc/63073813/Strategi-Pen-Gurus-An-Inovasi-Dan-Perubahan
http://nkra.moe.gov.my/
http://rujuknota.blogspot.com/2009/07/sekolah-bestari-konsep-dan-matlamat.html.
http://malaysiakita.tripod.com/bestari.html
http://www.scribd.com/doc/63963474/Perbezaan-KBSR-Dengan-KSSR
http://www.scribd.com/doc/86538136/68627983-Persamaan-Dan-Perbezaan-Antara-KBSR-Dan-KSSR
http://skeaster.blogspot.com/2009/05/perubahan-dalam-dunia-pendidikan.html#