15 July 2012 |

Thinking Map

1. Circle Map: Maksud Inovasi


Hasil pembelajaran:
1.0 - Dapat memahami maksud inovasi dengan lebih jelas.






2. 3. Brace Map: Strategi Perubahan


Hasil pembelajaran:
1.0 - Dapat mengetahui strategi perubahan dalam pendidikan. Perubahan-perubahan yang terlibat adalah guru, bahan bantu mengajar, pengajaran dan pengurusan kepimpinan.






3. Bubble Map: Ciri-Ciri Guru Inovatif


Hasil pembelajaran:
1.0 - Dapat mengetahui tentang ciri-ciri guru inovatif.






4. Tree Map: Strategi-Strategi Perubahan


Hasil pembelajaran:
1.0 - Dapat mengetahui pelbagai jenis startegi dalam strategi-strategi perubahan.
2.0 - Dapat mengetahui perlaksaan inovasi bagi setiap strategi-strategi perubahan.






5. Circle Map: Pembinaan Negara Bangsa


Hasil pembelajaran:
1.0 - Dapat mengetahui definisi Pembinaan Negara Bangsa.
2.0 - Dapat mengenal pasti hasrat dan ciri-ciri serta aspek Penubuhan Negara Bangsa.






6. Tree Map: Pengurusan Pendidikan


Hasil Pembelajaran:
1.0 - Dapat mengenal pasti komponen yang terdapat dalam pengurusan pendidikan.






7. Flow Map: Cara Menguruskan Perubahan


Hasil Pembelajaran:
1.0 - Dapat mengenal pasti cara untuk menguruskan perubahan.






8. Multi Flow Map: Guru Gagal Kuasai TMK


Hasil Pembelajaran:
1.0 - Dapat mengenal pasti sebab dan kesan guru gagal kuasai TMK di sekolah.






9. Flow Map: Transformasi dalam Pendidikan


Hasil Pembelajaran:
1.0 - Dapat mengenal pasti transformasi yang berlaku dalam pendidikan pada tahun-tahun tertentu.






10. Double Buble Map: Banding beza KBSR dan KSSR


Hasil pembelajaran:
1.0 - Dapat mengenal pasti persamaan dan perbezaan KBSR dan KSSR.






11. Circle Map: Sekolah Bestari


Hasil pembelajaran:
1.0 - Dapat memahami konsep, cirri-ciri, tujuan, matlamat dan strategi pengurusan sekolah
bestari dengan lebih jelas.






12. Brace Map : NKRA


Hasil pembelajaran:
1.0 - Dapat memahami objektif, tujuan dan peranan NKRA dalam dunia pendidikan dengan lebih jelas.


jenis thing map: Brace map