9 August 2012 |

Kerangka Konsep EDU 3109 Guru dan Cabaran SemasaKerangka Konsep Pengurusan Inovasi dan Strategi perubahan
5 August 2012 |

Guru dan Cabaran Semasa

Tajuk kumpulan kami:
* Pengurusan Inovasi dan Perubahan Pendidikan
    - Pengurusan Inovasi dan Strategi Perubahan

Semua maklumat dan dapat dan i-think pun telah siap dibuat cuma masih ada beberapa penambahbaikan yang perlu dibuat... Chaiyo2 Cikgu Hazirah....